Talkoo- ja seuratyö

Seurakulttuuriin kuuluu, että pidempään seurassa olleet tanssijat ja huoltajat vastaavat seuran ydintoiminnoista, ja että kaikki seuran jäsenet ja heidän huoltajansa suhtautuvat myönteisesti kausiluonteisiin talkoisiin, joilla ylläpidetään tai kehitetään seuralle välttämättömiä toimintoja.

Boleron hallinnointi ja toiminnan ylläpito edellyttää sekä jatkuvaa että kausiluonteista työpanosta. Seuralla ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan kaikki seuratyö tehdään vapaaehtoisvoimin. Hallinnon ydinhenkilöt ovat tavallisimmin seurassa pidempään mukana olleita tanssijoita, valmentajia ja huoltajia, ja kausittaisiin talkooponnistuksiin pyydetään mukaan kaikkia mahdollisia mukaan ehtiviä seuralaisia tai heidän huoltajiaan.

Boleron organisaatio on rakennettu niin, että seuran johtokunta vastaa siitä, että seuran hallinnointi tapahtuu yhdistyslain mukaisesti ja täyttää muutkin seuratoiminnalle asetetut määräykset. Lisäksi johtokunta koordinoi eri toimikuntia, joiden alaisuudessa puolestaan huolehditaan seuran toiminnan ylläpidosta. Tähän työhön tarvitaan  vapaaehtoistyöntekijöitä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan – mitä useampi ihminen osallistuu seuratyöhön, sitä pienemmäksi käy yksittäisiltä ihmisiltä vaadittu panos.

Mikäli olet kiinnostunut jostain nimenomaisesta toimikunnasta tai tehtävänkuvasta, ota yhteyttä joko seuran puheenjohtajaan tai kyseisen toimikunnan vastuuhenkilöön. Saat heiltä tarkemman selon vapaina olevista tehtävistä ja tarvittaessa kutsun mukaan toimikunnan kokoukseen, jossa töistä sovitaan.

Yksittäisistä projektiluonteisista talkootöistä kuten kilpailujen järjestämisestä, juhlien järjestelyistä tai salin kunnossapitotalkoista tulee ajankohtaistietoa myös salin ilmoitustaululle.