Eettiset säännöt

Kuva: Nora Mälkiä, Salla Dalen ja Heta Koivusalo

Kuva: Nora Mälkiä, Salla Dalen ja Heta Koivusalo

Bolero pitää huolen siitä, että kaikki toiminta lasten ja nuorten parissa ottaa huomioon seuraavat eettiset periaatteet (lue lisää).

1) Lasten ja nuorten turvallisuuden takaaminen

2) Fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

3) Liikkumisen ilon mahdollistaminen (yhteishenki, tasapuolisuus, harjoittelun mielekkyys)

4) Osaavan ohjauksen tarjoaminen

5) Lajiin, harjoitteluun ja oheistoimintaan liittyvän tietoisuuden lisääminen myös huoltajille

6) Yhteisten pelisääntöjen sopiminen harjoitteluryhmissä ja huoltajien kanssa

7) Liikunnallisen ja tasapainoisen elämäntavan edistäminen